NEBOSH IGC ERMC                                                                                18/10/2021-29/10/2021

INTERNATIONAL SEMINAR

NEBOSH IGC ERMC, член на MANAGEMENT FORCE CROUP и в сътрудничество с SETA Training and Advisory Services Ltd, организира семинар на NEBOSH IGC в Правец, България на 18/10/2021- 29/10/2021.

Read more

NEBOSH IGC ERMC, член на MANAGEMENT FORCE CROUP и в сътрудничество с SETA Training and Advisory Services Ltd , организира 1 Ден Обучение за Международен сертификат NEBOSH по Околна Среда, който ще се проведе за втори път в България на

23 – ти октомври 2021г. в Правец, България.

NEBOSH International General Certificate Course в Правец 2020

NEBOSH International General Certificate Course в Правец, България - 19.10.2020 - 30.10.2020г., организиран от ERMC -OOD в сътрудничество с SETA Training UK, завърши успешно.

На 24.10.2020г. беше проведен също така благополучно еднодневен курс по Околна среда NEBOSH Environmental Awareness at Work (EAW).

19/10/2020

NEBOSH IGC 

Международният сертификат на NEBOSH покрива основните законови изисквания за здраве и безопасност, идентификация и контрол на опасностите на работното място и практическото прилагане на тези знания. Учебната програма е съобразена с Международните професионални стандарти за здраве и безопасност. Не се изискват предишни знания за здравето и безопасността, но кандидатите трябва да отбележат, че оценката включва изискване за написване на кратък доклад.

Международният сертификат NEBOSH International е приет от IOSH - Института по безопасност и здраве на работното място и е в съответствие с академичните изисквания за Техническо членство в IOSH (Tech IOSH). Също така е приет от Международния институт за управление на риска и безопасността (IIRSM) за асоцииран член.

Кликнете, за да прочетете повече за курса NEBOSH International General Certificate.

Специални цени за нашите клиенти и за повече от двама участници от една компания.

Резервирайте сега, като изпратите своята регистрация по електронната поща (npetrova@mforsafety.com)

Read more...

10.11.2019

NEBOSH IGC 

NEBOSH International General Certificate Course в Правец, България 21/10-4/11/2019 организиран от ERMC -OOD в сътрудничество със SETA Training UK, завърши успешно.

Участници от България, Сърбия, Северна Македония и Гърция преминаха курса.

11/03/2019

NEBOSH IGC

NEBOSH IGC ERMC, член на MANAGEMENT FORCE CROUP и в сътрудничество с SETA Training and Advisory Services Ltd , организира семинар на NEBOSH IGC в София, България на 21 / 10-04 / 11/2019.

Read more...

01.12.2018

NEBOSH IGC

NEBOSH International General Certificate Course в Правец, България 20 / 10-5 / 11/2018, организиран от ERMC -OOD в сътрудничество с SETA Training UK, завърши успешно.

Read more...

The 9th SAFETY GALA focuses on Institutions and Organisations which contribute excellence in OSH.

EU-OSHA, EBRD, IFC, ISSA, region’s OSHA institutions discuss about their role and

approach to safety, and share their experiences.

A PRE-EVENT held in the morning offers an opportunity to region’s OSHA institutions

to strengthen their cooperation. The results will be presented in the SAFETY GALA.

Please see programme attached. For information: Mrs. Agiasoti Maria, tel:+30 210 6178080.

We look forward to seeing you in SAFETY GALA 2017.

Please click HERE to register

Download ANNOUNCEMENT ENGLISH | GREEK