Новини

05/06/2018

ERMC член на Management Force и в сътрудничество със SETA Training and Advisory Services Ltd, организират NEBOSH IGC семинар в София, България от 22/10 до 05/11/2018.

NEBOSH International General Certificate покрива главните изисквания на закона по здраве и безопасност, идентификацията и контрола на опасностите на рабатното място и практическото приложение на тези знания. Съдържанието е съобразено с Международните стандарти по здраве и безопасност. Не се изискват предварителни знания, но кандидатите трябва да знаят, че оценката включва изискването да напишат кратъка писмена работа.

The NEBOSH International General Certificate е приет от IOSH – the Institution of Occupational Safety and Health – отговаря на академичните изисквания за Техническо членство към IOSH (Tech IOSH). Той също е приет от Международния институт за управление на риска и безопасността - The International Institute of Risk and Safety Management (IIRSM) като асоцииран член.

Натиснете за повече за обучението NEBOSH General certificate.

Специални цени за наши клиенти и за повече от двама участници от една компания.

Запишете се чрез изпращане на Вашата Регистрация на email (npetrova@mforsafety.com).

09/06/2017

Management Force annual Safety Gala and Pre-Event have been successfully completed in 1st of June.

Click here to download the presentations and view pictures from the event

24/04/2017

This  9th SAFETY GALA focuses on Institutions and Organisations which contribute excellence in OSH,

globally. EU-OSHA, EBRD, ISSA CONSTRUCTION, region OSHA institutions discuss about their role and 

approach to safety, and share their experiences and case studies.

Please find attached herewith the programme and registration form.

The PRE-EVENT offers an opportunity to OSHA institutions from SE Europe

to further strengthen their cooperation.

 

Read more about the Safety Gala organisation and program

Register on line now or send your Registration via email ( info@mforsafety.com)  or fax (+30 210 6109786).

For further information please contact: Mrs. Agiasoti Maria, tel:+30 210 6178080.