Компанията

ИНЖИНЕРИНГ И РИСК МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТАНТ ООД е водеща българска компания, която оперира на пазара на услугите, свързани с мениджмънта по безопасност и здраве със значително присъствие във всички икономически сектори: Строителство, Промишленост и Услуги.

ERMC принадлежи към MANAGEMENT FORCE GROUP

MANAGEMENT FORCE SA, компанията-майка на групата със седалище в Гърция (Атина), е основана от д-р Георгиос Дим. Панопулос и неговите сътрудници през 1999.

Днес MANAGEMENT FORCE GROUP е оставила печат в тринадесет страни в Европа, Азия и Северна Африка.

Д-р Г. П. Панопулос заявява: "Стремежът към върхови постижения е безкраен процес, който ни позволява да станем полезни на нашите клиенти и на обществото като цяло. Много е възнаграждаващо, че нашата организация прави света на нашите Клиенти по-безопасен в полза на техния народ и обществото ".

Етичен код:

  • Морална почтеност

  • Поверителност на бизнес информацията

  • Професионален контакт

  • Защита на клиентите

  • Културна чувствителност