Мениджърски системи

Успешният контрол върху ежедневните процеси на организациите винаги е критичен проблем за мениджмънта. В този контекст ние се стремим да постигнем:

а. желателно ниво на безопасност / околна среда / качество на минимална цена, или -

б. максимална производителност в безопасност / околна среда / качество за всеки конкретен бюджет

Повечето интелигентни системи за управление правят и двете.

ERMC подкрепя управленската структура на организациите за разработване и внедряване на системи за управление, съобразени с техните нужди, въз основа на наличните ресурси и техните стратегически цели.

 

ERMC предоставя услуги за разработване и внедряване на:

  • Системи за управление на безопасността, съгласно OHSAS 18001;

  • Системи за управление на околната среда, съгласно ISO 14001 и EMAS;

  • Системи за управление на качеството, съгласно ISO 9001

  • Интегрирани системи за управление