Развитие

ERMC OOD има за цел непрекъснат и устойчив растеж.

Развитието на бизнеса ни се основава на пълната ангажираност към дългосрочните ни отношения с клиентите, внимателното нарастване на клиентската ни база с клиентите, които се грижат за безопасността, и непрекъснатото усъвършенстване на нашето портфолио от инструменти, системи и методологии. Нашето международно развитие на бизнеса се съобразява с регионалните фактори, като например правителствени регулации, местно ноу-хау и конкуренция и присъствието на нашите клиенти в тези страни.