Мониторинг на околната среда

ERMC предоставя услуги за мониторинг на работното място със собствено оборудване за различни агенти / параметри, като:

  • Шум (картографиране на шума на работното място, излагане на шум на работниците, околен шум);

  • Химични вещества (прах, органични разтворители и др.) - TWA и STEL; 

  • Показатели на околната среда (външни и вътрешни пространства);

  • Показатели за PMV и PPD;

  • Осветление;

  • Относителна влажност; и

  • Скорост на въздуха.

Оборудването на ERMC е сертифицирано в съответствие с изискванията на международните стандарти.