Консултантски услуги

ERMC се ангажира с предоставяне на услуги за защита и превенция, според българското законодателство.

Опитният персонал на ERMC, в съчетание с пряката и непрекъсната подкрепа от централната информационна система на MANAGEMENT FORCE, гарантира, че нашите клиенти получават ефективни услуги при минимални разходи.

Услугите за здраве, безопасност и опазване на околната среда включват:

  • Консултант по здраве, безопасност и опазване на околната среда, за да подпомогне организациите да прилагат своите политики и процедури в областта на здравето, безопасността и околната среда;

  • Координатор по БЗР за строителни проекти, съгласно съответното законодателство;

  • Специалист долекарска помощ, съгласно съответното законодателство за всички видове организации;

  • Професионален лекар, съгласно съответното законодателство за всички видове организации.