Обучение

Обучението по безопасност е ключов елемент в предотвратяването на свързани с работата инциденти. Програмите за обучение за безопасност на ERMC имат за цел да създадат организационна култура на безопасност

ERMC предоставя акредитирани и персонализирани програми за обучение за всички сектори.

ICSI

INVOLVE for CONTINUOUS SAFETY IMPROVEMENT. ICSI е програма за обучение за оценка и създаване на култура на безопасност в организацията. Прочетете повече за ICSI

NEBOSH

ERMC Bulgaria & HSB /Holistic Safety Business, whish is a NEBOSH GOLD PARTNER/ as members of Management Force Group (MFG) are pleased to offer the NEBOSH International General Certificate as well as many other NEBOSH Cources in Bulgaria.

NEBOSH INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE IN OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY предлага широка гама от общопризнати професионални квалификации, предназначени да посрещнат здравните, безопасните, екологичните и рисковите нужди на всяко работно място както в частния, така и в обществения сектор. Прочетете повече за NEBOSH

IOSH

MANAGEMENT FORCE предоставят акредитираните програми за обучение на Института по безопасност и здраве при работа - Великобритания. Прочетете повече за IOSH

Персонализирано обучение

ERMC & MANAGEMENT FORCE  се задължават да проектират и доставят на клиентите си персонализирани програми за обучение, в зависимост от техните изисквания и специфични нужди. Прочетете повече за персонализираното обучение.