Проекти

Февруари 2020 - сега

 Джей&Пи Авакс (J&P AVAX)

 

На ERMC беше възложен проект за извършване на Координация по здравето и безопасността на проект  "Проектиране, доставки и строителство" за изграждането на газов Интер Конектор Гърция - България (IGB) от страна на българската част за реализация на газопровода за природен газ.

 

 

Януари 2020 - сега

ЧИПИТА България

На ERMC беше възложен проект за провеждане на Програма за обучение по здраве и безопасност за участие в подобряването на културата на безопасност.

 В завода бяха определени две представителни групи за работа - от завод А и от завод Б, работата с които върви паралелно.

Ноември 2019 -  сега 

ЕКО БЪЛГАРИЯ

На ERMC беше възложен проект за разработването на Наръчник за управление на кризи за всички техни бензиностанции.

Maрт 2019 - Юни 2019

OILTANKING

На ERMC беше възложен проект HAZOP изследване на инсталация за съхранение, доставка и товарене на кораби на ЕCО дизел.

Септември 2018 - Maрт 2019

EKO БЪЛГАРИЯ

На ERMC беше възложено да направи 8 сесии на обучение в София, Варна, Велико Търново и Пловдив по безопасност на техните бензиностанции и газостанции.

Септември 2018 - Mарт 2019

GP GROUP

На ERMC беше възложен проект за обучение по безопасност в Строителството - 2 сесии за специалисти по безопасност и за технически ръководители.

Януари 2018

OVC AVIATION SERVICES ГЪРЦИЯ

На ERMC беше възложен проект - специално обучение - коучинг за повишаване на културата по безопасност в компанията  (ICSI).

Декември 2016

AIRLIQUID Гърция

На ERMC беше възложен проект за извършване на одити по БЗР на доставчиците на компанията на територията на България. Одитирани бяха следните компании: CRYOGAS OOD, SEMOV SPED EOOD, TOM & ROS EOOD, LU MAR STAT OOD, VIG GROUP OOD, AIG ZAVARIYAVANE OOD, PROVALVE OOD, чиято дейност е свързана с превоз на опасни товари.

August 2016

MANAGEMENT FORCE GROUP за TECHNIP

                                                                                                                  

На ERMC беше възложен проект, чрез договор с MANAGEMENT FORCE GROUP да осигури заTECHNIP Мениджър БЗР и Консултант БЗР за  изграждането на ТРАНС АДРИАТИЧЕСКИЯ ГАЗОПРОВОД.

Ноември 2015

TITAN ZLATNA PANEGA

ERMC сключи договор с TITAN ZLATNA PANEGA CEMENT за изграждането на нова циментова мелница. Мениджър БЗР и Коорднатор БЗР приложиха в процеса на строителството Мениджърската система по БЗР на TITAN ZLATNA PANEGA и изискванията на българското законодателство успешно.

July 2015

ДЕВНЯ ЦИМЕНТ, ITALCEMENTI GROUP

ERMC слючи договор с DEVNYA CEMENT AD, ITALCEMENTI GROUP с който беше възложен проект за разглобяване, транспортиране и изграждане на бетонов възел от Сливен във Варна.  ERMC осигури Мениджър БЗР и Координатор БЗР в строителствато за проекта.

Август 2014

DEVNYA CEMENT - ITALCEMENTI GROUP

 

ERMC слючи договор с DEVNYA CEMENT AD, ITALCEMENTI GROUP с който беше възложен проект за разработване на Инструкции за безопасна работа за новата линия. ERMC проведе обучения на базата на тези инструкции на целия персонал на новата линия.

.

DEVNYA CEMENT - ITALCEMENTI GROUP

 

ERMC сключи договор с  DEVNYA CEMENT - ITALCEMENTI GROUP да осигури Координатор БЗР за фазата на проектирането и фазата на строителството и Мениджър БЗР за Проекта Изграждане и модернизация на нова циментова линия 4000 т/ч.

Maрт 2014

CHIPITA България          

           

ERMC сключи договор с  CHIPITA BULGARIA да направи Анализ на пропуските по БЗР.

Oктомври 2012

CBMI член на  SINOMA - CHINA

 

ERMC подписа договор с CBMI за разработване на Мениджърска система по БЗР да Проект Изграждане и модернизация на нова циментова линия 4000 т/ч.

Mай 2013

HELEKTOR

ERMC сключи договор с HELEKTOR за осигуряване на Координатор БЗР за фазата на строителството,Консултант БЗР и длъжнжстно лице за проект Изграждане на нов завод за третиране на отпадъци в гара Яна за фазата на проектиране, строителство и експлоатация. Бяха проведени допълнителни обучения по БЗР, свързани със специфичните рискове при това производство за новите служители при пускането в ескплоатация на на новия завод. 

Maй 2012

ERMC сключи договор с TITAN ZLATNA PANEGA CEMENT за разработването на Система за разрешителни за работа в завода, която след това беше приложена във всички заводи на групата. Бяха проведени обучения на свързаните с издаването, разрешаването и използването на системата.

May 2011

TITAN ZLATNA PANEGA CEMENT

ERMC сключи договор с TITAN ZLATNA PANEGA CEMENT да осигури Мениджър БЗР и Координатор БЗР за Проект Изграждане на инсталация за алтернативно горене.

Септември 2012

TERNA

ERMC сключи договор с TERNA да осигури Консулнатн БЗР за проект Изграждане на сградата на ИКЕА.

Юни 2012

EKO BULGARIA

ERMC сключи договор с EKO BULGARIA да направи Анализ на пропуските по БЗР на няколко бензиностанции и един терминал. 

Юни 2012

SOFIA MED

ERMC сключи договор с  SOFIA MED да проведе обучение за вътрешни одитори по БЗР и обучение за почти инциденти - идентифициране, документиране и рапортуване

Февруари 2012

ASSOS CAPITAL ADVISER BULGARIA

ERMC сключи договор с  ASSOS CAPITAL ADVISER BULGARIA да направи одит БЗР  на The Mall в София.

TITAN ZLATNA PANEGA CEMENT

ERMC сключи договор с TITAN ZLATNA PANEGA CEMENT, с който се ангажира да осигури Мениджър БЗР, Консултант БЗР и Координатор БЗР за проект Изграждане на нова циментова мелница и силози за материал .ERMC разработи за проекта План БЗР за проекта и досиета БЗР при приключване на строителството.