Виждане и философия

Виждане

Да станем "доставчик на избор" за здравни, безопасни и екологични услуги на клиентите, който се грижи за безопасността не само в България, но и на Балканите, като непрекъснато развиваме нашия бизнес, за да предлагаме по-добри и по-ефективни услуги на нашите клиенти, като се стремим да станем "Работодател на избора" за професионалистите в областта на здравето, безопасността и околната среда във всички страни, в които работим.

Философия

Много просто: Ние правим всичко за хората и помагаме на нашите клиенти да имат полза от бизнеса, хората и околната среда, в която оперират, и по този начин да облагодетелствуваме обществото като цяло.