Обучение

Обучението по безопасност е ключов елемент в предотвратяването на свързани с работата инциденти. Програмите за обучение за безопасност на ERMC имат за цел да създадат организационна култура на безопасност

ERMC предоставя акредитирани и персонализирани програми за обучение за всички сектори.

ICSI

INVOLVE for CONTINUOUS SAFETY IMPROVEMENT. ICSI е програма за обучение за оценка и създаване на култура на безопасност в организацията. Прочетете повече за ICSI

NEBOSH

NEBOSH INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE IN OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY предлага широка гама от общопризнати професионални квалификации, предназначени да посрещнат здравните, безопасните, екологичните и рисковите нужди на всяко работно място както в частния, така и в обществения сектор. Прочетете повече за NEBOSH

IOSH

MANAGEMENT FORCE предоставят акредитираните програми за обучение на Института по безопасност и здраве при работа - Великобритания. Прочетете повече за IOSH

Персонализирано обучение

ERMC & MANAGEMENT FORCE  се задължават да проектират и доставят на клиентите си персонализирани програми за обучение, в зависимост от техните изисквания и специфични нужди. Прочетете повече за персонализираното обучение.