NEBOSH IGC - 21/10-04/11/2019.

  • 11/03/2019 11:32
  • |
  • 0 коментара
1

Международният сертификат на NEBOSH покрива основните законови изисквания за здраве и безопасност, идентификация и контрол на опасностите на работното място и практическото прилагане на тези знания. Учебната програма е съобразена с Международните професионални стандарти за здраве и безопасност. Не се изискват предишни знания за здравето и безопасността, но кандидатите трябва да отбележат, че оценката включва изискване за написване на кратък доклад.

Международният сертификат NEBOSH International е приет от IOSH - Института по безопасност и здраве на работното място и е в съответствие с академичните изисквания за Техническо членство в IOSH (Tech IOSH). Също така е приет от Международния институт за управление на риска и безопасността (IIRSM) за асоцииран член.

Кликнете, за да прочетете повече за курса NEBOSH International General Certificate.

Специални цени за нашите клиенти и за повече от двама участници от една компания.

Резервирайте сега, като изпратите своята регистрация по електронната поща (npetrova@mforsafety.com).